Защо стажантска програма в Ротопринт?

Ротопринт развива структурирана стажантска програма, която е предназначена за няколко различни групи хора, които искат да се развиват в печатната индустрия и искат да се докоснат до реална производствена среда.

Нашите стажантски програми са направени балансирано, така че за кратък период от време да ви предоставят най-нужните и основни умения и разбиране за процесите, така че да можете да изберете и продължите своето кариерно развитие.

Стажантска програма за квалификация и преквалификация

Ако вие работите или имате опит в друга индустрия и искате да се преквалифицирате, полиграфията може да ви предостави поле за развитие, което е интересно и в същото време дългосрочно стабилно като бранш.

Стажантските програми за преквалификация са насочени към хора, които имат професионален опит, но искат да разберат повече за печата, да се докоснат до реалното производство и да преценят дали тази индустрия отговаря на техните очаквания.

Програмите за преквалификация се правят конкретно за всеки одобрен кандидат и нямат конкретен стартов период. Планът за стаж и обучение се създава според подготовката и целите на всеки одобрен кандидат.

Стажантска програма за първи стъпки

Стажантската програма за първи професионални стъпки е предназначена за завършили своето образование хора, които търсят своята първа реализация и искат да се ориентират дали печатния бранш е интересен и подходящ за тяхното кариерно развитие.

Програмата се прави по утвърден процес и е налична само в определени периоди от годината, за предварително обявен срок.

Стажантска програма за кариерно ориентиране

Ротопринт работи в тясно сътрудничество с водещите училища, университети и професионални гимназии, които развиват програми, насочени в инженерните науки, полиграфия, дизайн и предпечат и други.

Компанията дава възможност на младите бъдещи професионалисти да реализират своя практически стаж и да разберат повече за полиграфията и за това как техните умения се прилагат в нашата ежедневна работа.

Ако вие представлявате учебно заведение или център за професионално развитие можете да се свържете с нас, за да обсъдим по какъв начин можем да бъдем полезни за кариерното развитие на бъдещите специалисти, които обучавате.

Свържи се с нас

Защо да изберете Ротопринт за своя стаж
 • Професионален екип, от който да придобиете знания
 • Структурирана програма за развитие на основни умения
 • Възможност за кариерно развитие в компанията
 • Свържете се с нас

  02 973 24 19

  02 973 24 48

  0725 68777

 • Офис

  София 1505
  Ул. Васил Друмев № 36

 • Печатница

  с. Равно поле 2129, Индустриална зона
  Тел.: 02 973 24 19; 02 973 24 48; 0725 68777
  Факс.: 02 973 24 16; 0725 68768
  Е-mail: sales@rotoprintbg.com;

  Виж повече

Изпрати запитване