Ф а р м а ц е в т и ч н а и н д у с т р и я

Печат за фармацевтични продукти

За фармацевтичната индустрия и нейните продукти на първо място стои здравето на потребителите. Затова най-важните характеристики на етикетите и опаковките са свързани именно с предоставяне на точна и ясно видима информация за състава, произхода, начина на съхранение и други. Наред с това, дълго след закупуването на продукта, данните за него трябва да останат лесни за разчитане.

Пътят на фармацевтичните продукти е сложен и начинът им на съхранение е изключително важен за запазването на свойствата им. Медикаментите идват в различни форми - меки, твърди, течни или газообразни, и затова начините за съхранението им не са идентични. Етикетът и опаковката трябва да издържат на различни условия и да запазят лекарствата в изцяло ненарушен и пълен вид, така че да отговарят на изискванията към индустрията и доброто здраве на клиента.

Още за етикетите и опаковките за Фармацевтичната индустрия

За лекарствените препарати има различни изисквания за съхранение при специфични условия като конкретна устойчива температура, поддържане на определени нива на влажност, предпазване от слънчева светлина и замърсявания. Затова етикетът и опаковката трябва да отговарят на тези условия и да запазят ценната информация, необходима за употребата на лекарствения препарат. 

Още един казус е, че върху етикета и върху опаковки като туби и сашета на сравнително малко пространство е необходимо да се помести детайлна информация. Нещо повече, медикаментите е възможно да се съхраняват при специфични условия, например при различни температури. Тогава етикетите и опаковките е необходимо да запазят целостта си, без да се компрометира залепването. А необходимата информация за продукта да остане видима достатъчно дълго време след производството и закупуването му, за да изпълни своите функции. 

И макар функционалността да изпреварва дизайна по важност, красотата и видът на етикетите и опаковките също “говорят” на потребителите. Да кажем, че искате да подчертаете устойчивия произход на съставните продукти - в такъв случай можете да се спрете на етикети, изработени с по-висока степен на екологичност. Подборът на цветовете, форми, ефекти, символи също играе важна роля - той помага на клиентите да се ориентират в сложния свят на фармацевтичните продукти, за да открият точно тези, които са им нужни. 

Ние в Ротопринт работим с богат набор от технологии и материали, използвани в производството на самозалепни етикети. Нашите специалисти ще ви помогнат при избора на хартия, фолио или друг материал (медия), мастила, лепила, за да бъде вашият етикет качествен и с нужните характеристики.

Етикети за Лекарства

Етикетите и опаковките на лекарствата, както и на другите лекарствени продукти, трябва да разполагат с важни данни, които освен да съдържат името на продукта, са свързани със съдържанието на препарата, предназначение, срок на годност, начин на прилагане, предупреждения и други. Затова често срещано предизвикателство при изработка на етикетите и сашетата е дългият текст за изписване при сравнително малко разполагаемо пространство. 

Наред с това е изключително важно текстът да е четим и незаличим. Въпреки че по-рядко имат артистичен дизайн, за лекарствата е важно цветовете да са добре визуализирани и подходящо разположени, за да бъде видът разпознаваем сред останалите фармацевтични продукти, а информацията да е изцяло достъпна за хората, които си набавят лекарствата.

Етикети за Хомеопатични продукти

Съществува богато разнообразие от хомеопатични препарати с различен състав, активни вещества и приложение. За тях също важат редица изисквания към данните, съдържащи се върху етикета, към начините за правилно съхранение и използване. Понякога производителите избират дизайни, които наред с текстовата информация, представят състава на продукта и с помощта на изображения и форми.

Хомеопатичните препарати идват в различни форми: мехлеми, тинктури, соли, гранули, капки, с което опаковките и съответните етикети е необходимо да бъдат съобразени - по отношение както на външния си вид, така и на материалите, от които са изработени. Свържете се с Ротопринт, за да поговорим за внимателния подбор на хартия, фолио, лепила и технологии за печат за вашия продукт.        

Етикети за Медицински изделия

Производството на медицински изделия трябва да отговаря на редица законови изисквания. Същото важи за тяхното етикетиране. Наред с текстовото съдържание на етикетите, те може да съдържат и редица символи, сочещи към особено важна информация като дата на производство и име на производител, сериен номер, партиден код, пространство за ръчно изписване на информация и редица други. 

Правилният подбор на материали и мастила позволява качествено етикетиране на медицинските изделия. Издръжливостта на материалите и правилната им изработка спомага за запазването на пълната и точна информация върху етикетите, за да бъде тя изцяло четима и налична на всеки етап от разпространението и приложението, в които е нужна. 

Печат върху материал за Туби за Мехлеми и Кремове

Много от фармацевтичните продукти идват в меки лекарствени форми като мехлеми, кремове и гелове. Тази форма е свързана с най-подходящия начин, по който съответният продукт може да се използва и по който качествено може да се постигнат неговите цели. Неслучайно ламинатните туби са един много подходящ начин за съхранение и разпространение на продукти от фармацията с такива свойства. 

Причините за това са бариерните свойства, които ламинатът може да осигури, както и възможностите за постигането им в различна степен спрямо нужното за съответния мехлем, гел или крем. С възможностите на висококачествения печат за различни размери ламинат за туби, който провеждаме в Ротопринт, опаковката за вашия продукт ще бъде едновременно функционална и ще представя точно подбрания дизайн.        

Печат върху материал за Сашета за Лекарствени продукти

Лекарствата в прахообразна форма са много широко разпространени, а възможността за дозировката им чрез сашета, съдържащи точното количества от медикамента, допълнително улеснява употребата им в съответствие с предписаните дози. Фолиото за сашетата може да се състои от различни слоеве в зависимост от здравината, гъвкавостта, пропускливостта и други свойства, необходими за съответния продукт. 

В Ротопринт осъществяваме печат върху сашета, предназначени за използване във фармацевтичната индустрия. Налице са богати възможности за печат на вашия дизайн върху фолио в различни размери, включително малки. С модерния технологичен парк съществуват не само варианти с дигитален, офсет и флексо печат, а и възможности за къси и дълги тиражи според вашите изисквания. 

Още етикети и опаковки за Фармацевтични продукти, които можем да печатаме
 • Етикети за Оригинални и Генерични лекарства
 • Етикети за Традиционни продукти на растителна основа
 • Етикети за Хомеопатични лекарства
 • Етикети за Ваксини
 • Етикети за Медицински продукти
 • Етикети за Ветеринарни продукти
 • Етикети за Нелекарствени медицински материали
 • Сашета за Фармацевтични продукти
 • Туби за Гелове
 • Туби за Кремове
 • Туби за Мехлеми
Технологии и възможности
 • Етикети в различни тиражи 
  Ротопринт разполага с изключително оптимизиран печатен процес, който ни позволява да печатаме етикети в единични бройки, ултра къси и къси тиражи. Притежаваме и технологичен парк с конвенционални печатни машини, които ни позволяват да печатаме етикети в средни и дълги тиражи без ограничение от приложението или довършителните ефекти.

 • Огромно разнообразие на материали за етикети 
  Ротопринт разполага с голямо разнообразие от материали за печат на етикети и работи с някои от най-утвърдените доставчици на специализирани материали.

 • Етикети с различни довършителни ефекти
  Ротопринт може да печата етикети с един или с комбинация от цветове и да добави множество довършителни ефекти в различна комбинация и последователност. Печатните ефекти се използват за различни цели и могат да допринесат значително за крайната визия на вашите продукти.

 • Печат на етикети с високи технологии
  Ротопринт разполага с различни технологии за печат, което прави нашето производство гъвкаво. В зависимост от дизайна и приложението можем да ви предложим оптималните варианти за печат, така че да използваме най-доброто от възможностите на избраната технология.

 • Портфолио от технологии за печат върху ламинатни туби (ABL, PBL) - Разнообразните технологии за печат с висококачествени цветове и довършителни ефекти, както и възможностите за печат върху различни размери на материала дават на печата върху този вид материал високо ниво на гъвкавост.

 • Печат върху различни видове фолио за сашета - имате възможност да изберете какъв материал да се използва за опаковката на вашия продукт, а в Ротопринт ще намерите висококачествени варианти за флексо и дигитален печат върху широк обхват от размери, в това число много малки.   

Етикети и опаковки за различни приложения

Етикетите могат да се използват по много различни начини и са с различни приложения. Според нуждите на продуктите и клиентите, за които те са предназначени, етикетите комбинират няколко характеристики. Това са дизайнът им; съобразената със законовите и нормативните изисквания информация върху тях; внимателно подбрани материали с мисъл за очакваните условия на съхранение и приложение.

Етикети за залепване върху стъкло

За много лекарства материалът на първичната опаковка е стъклото и за тях е необходимо етикетът да бъде добре залепен, така че да запази целостта си и цялата информация през целия път от етикетирането през разпространението и употребата на продукта. Често например в стъклени опаковки се съхраняват течни лекарствени продукти, чиито етикети е важно да имат подходящи свойства, за да се постигне устойчивост на влага.

Друго предизвикателство пред етикетите за стъклени флакони, шишета и други съдове за лекарствени продукти е начинът на съхранение и разпространение, които се извършват при строго дефинирани условия на околната среда, така че да се запази качеството на продукта. Затова издръжливостта на различни температурни условия, влажност и други също може да бъдат част от необходимите характеристики при печат на етикети.

 

Етикети за залепване върху пластмасови опаковки

Съществуват множество видове флакони, шишета, различни контейнери от пластмаса, които служат като съдове за съхранение и разпространение на лекарствени продукти и други медицински продукти. В много случаи те също биват съхранявани и разпространявани при силно специфични условия, за които материалите на етикета е необходимо да са внимателно подбрани.

Самите фармацевтичните продукти с пластмасови първични опаковки може да имат различни форми - твърди, меки, течни, затова опаковката е създадена така, че едновременно да ги съхранява по най-подходящия начин и да позволява правилната им употреба. Поради това пластмасовите опаковки имат много разнообразни форми, с които и етикетите трябва да бъдат съобразени, за да останат добре залепени, да запазят здравината си и пълната информация за продукта. 

 

Защитни етикети

Целта на защитните етикети е да се разпознава дали целостта на опаковката не е била нарушавана, дали продуктът не е бил отварян, дали съдържанието му не е било неправомерно променено или заменено. Този вид етикети са особено полезни както за клиентите при закупуване на даден фармацевтичен продукт, така и за производителите за запазване на доброто име на бранда. 

При технологиите за производството и печат на защитни етикети има редица особености, които изискват специално внимание. Свържете се с Ротопринт, за да ви представим възможностите за производство на защитни етикети за фармацевтичната индустрия, подходящо подбрани специално за нуждите на вашия продукт.

Сашета за Продукти на прах

Една от широко разпространените лекарствени форми е прахообразната. Тя позволява разпределението на фармацевтичните продукти на точни дози и съответно по-дългото запазване свежестта на неотворените дози. Медикаментите на прах трябва да бъдат предпазвани от изсипване на веществото, от влажност, светлина и други.        

В ролята си на опаковка сашето няма само защитна функция. То има още задачата да дава точна информация за продукта, както и с подбрания дизайн да изгражда неговата идентичност като бранд. С възможностите на дигиталния, офсетовия и флексо печата имате възможност да създадете визия за продукта, която да е разпознаваема и лесна за откриване сред другите продукти в аптеката.      

 

Туби за Кремообразни продукти

За продуктите от областта на фармацията, които са в кремообразна форма, производителите често избират да използват туби. В тях е удобно медикаментът да се разпредели в удобни дози, да бъде защитен от светлина и влага и да има високо ниво на защита от замърсявания. Ламинатът на тубите може да е с различни характеристики на слоевете, за да отговори на консистенцията и нуждите на съответния продукт.

Както при ABL, така и при PBL тубите възможностите за печат са много широки. За всеки продукт се постига уникална визия със силата на флексото и дигиталния печат, висококачествени цветове и красиви довършителни ефекти като мат и гланц. За процеса на печат не е от значение каква ще бъде формата на отвора на тубата, което дава допълнителни възможности за оформяне на цялостния вид в комбинация с функционалността на опаковката.

 Продуктови етикети и опаковки

• Нови технологии и възможности

 Идеи за сезонни кампании

• Ефекти за разкрасяване

Бюлетин Ротопринт

Още приложения на етикетите и опаковките за вашия продукт
 • Етикети за шишета, епруветки и други съдове от стъкло
 • Етикети за пластмаса
 • Етикети за транспорт и логистика
 • Информационни етикети
 • Етикети за защита на продуктите
 • Сашета за продукти на прах
 • Туби за кремобразни продукти

Етикетите и опаковките за вашия продукт

В Ротопринт можете да намерите голямо разнообразие от материали и видове етикети, сашета и туби които можем да подготвим за вашия продукт. В зависимост от нуждата, приложението и аудиторията на вашия продукт, етикетът за него може да бъде от обикновена хартия с основни параметри, до луксозен материал с множество ефекти и разнообразни цветове. Ротопринт има много голям опит в работа с компании от различни индустрии, които имат различни процеси на създаване и поръчване на етикети, както и разнообразни продукти с различни изисквания.

Етикети и опаковки, приложими за Фармацевтичната индустрия
 • Етикети от хартия
 • Етикети от фолио
 • Етикети от метализирано фолио
 • Многослойни етикети
 • Алуминиеви ламинатни туби (ABL)
 • Пластмасови ламинатни туби (PBL)

Услуги

Когато контактувате с Ротопринт, контактувате с реални хора, които ще направят всичко възможно вие да се чувствате сигурни в избора си и да получите качеството и бързината, от които се нуждаете. За тази цел на всеки етап от създаването на етикета имаме опитни специалисти и иновативни технологии, с които да осигурим нужната за вас информация.

Заедно с това всички процеси при нас са взаимосвързани и последователни, което ви позволява вие да се грижите само и единствено за подаване на заданието за вашия етикет, одобрение на визията и получаването на етикетите до вашата врата.

В Ротопринт сме гъвкави и можем да поемем поръчка за етикети на всеки един от печатното им производство. Това означава, че ако работите с ваш дизайнер например, можете да ни потърсите, за да подготвим файловете и да напечатаме тиражите ви.

Услугите, които предлагаме:
 • Консултация
 • Дизайн
 • Предпечат
 • Печат
 • Доставка
Защо да изберете нас?
Контрол на качеството от началото до края
 • Затворен цикъл на производство
Кратък срок на доставка
 • Сертификати за качество
 • Системи за контрол на качеството
 • Приемане на поръчки онлайн
 • Гъвкав и оптимизиран процес
 • Цялостна услуга за всички ваши нужди
Опитен екип на който можете да разчитате
 • Лично отношение
 • Познание за вашата индустрия
 • Дългогодишен опит
Изпратете своето запитване сега!

Лични данни:

Задание:

Имате ли готов файл:
Добави файл:

Приемат се файлове до 10 Mb със следните разширения pdf, doc, xls, zip, jpg, jpeg, png, gif, cdr, ai, eps, tif, tiff.

Искам да получавам маркетинг комуникация и материали от Ротопринт: i
Втора част само за напреднали:
Брой цветове:
Допълнителни ефекти:
Специално приложение на продукта:
От каква услуга имате нужда:
 • Свържете се с нас

  02 973 24 19

  02 973 24 48

  0725 68777

 • Офис

  София 1505
  Ул. Васил Друмев № 36

 • Печатница

  с. Равно поле 2129, Индустриална зона
  Тел.: 02 973 24 19; 02 973 24 48; 0725 68777
  Факс.: 02 973 24 16; 0725 68768
  Е-mail: sales@rotoprintbg.com;

  Виж повече

Изпрати запитване