Т е х н о л о г и и

Ротопринт разполага с почти всички видове печатни технологии на пазара, което ни дава възможност да предложим голямо разнообразие от крайни продукти при оптимални и ефективни условия.

Всяка печатна технология има предимства и е подходяща за определени приложения, материали, мастила и крайни продукти. Възможността да можем да работим с всички технологии, да ги комбинираме и подреждаме по всякакви начини ни дава възможност да ви предложим най-доброто решение за вашите нужди при оптимални условия и срокове.

Независимо дали имате нужда от решение за малко или много бройки, стандартно приложение или изискващо специални параметри, Ротопринт може да бъде ваш партньор по време на целия процес. Централизираното управление на предпечатния и печатния процес и цялостното управление на цветовите параметри на машините правят нашите технологии взаимодопълващи се и ви позволяват да се възползвате от пълния спектър на техните възможности.

Оборудване

Сърцето на всяка печатница е нейното оборудване, което дефинира какво можем да печатаме и какви ограничения в технологиите имаме.

Ротопринт разполага с множество печатни машини, с различни печатни технологии и конфигурации, което ни дава предимството да можем да направим ефективно различни видове поръчки и да предложим изпълнение дори на най-сложните и изискващи дизайни.

Машинният ни парк е добре поддържан, закупен от водещи производители на печатни машини със сериозни традиции в полиграфията.

Оборудване

 • Модерно оборудване за печат
 • Всички печатни технологии
 • Различни печатни конфигурации
 • Високо ниво на автоматизация и дигитализация
 • Цялостен, интегриран процес

Софтуер

Софтуерът е важна част от цялата ни услуга, като нашата цел е да дигитализираме, стандартизираме и автоматизириме максимално много действия и процеси, както за производството, така и за нашите клиенти.

Ние постоянно инвестираме и разширяваме нашите софтуерни продукти и системи със сложни производствени софтуери, системи за контрол и следене на качеството и други.

Това ни позволява да имаме пълен контрол и информация за целия производствен цикъл, да предоставяме системи и информация на нашите клиенти чрез портали достъпни за тях 24/7 и много други.

Софтуер

 • Дигитализация на всички основни процеси
 • Интегрирана производствена и административна система
 • Цялостно проследяване през целия процес на производство
 • Интеграция с външни и клиентски системи
 • Включване на клиентите в процеса

Консумативи

Консумативите, като мастила, печатни материали, хартии и фолиа, печатни форми и други играят ключова роля за качествата и параметрите на крайния продукт и често са елементи, които се пропускат от клиентите при тяхното проучване за потенциален доставчик за печатни материали.

В зависимост от вашата индустрия може да има специфични изисквания, сертификати и други, които са критични за вашето производство и които се намират предимно при утвърдените доставчици на консумативи.

Консумативи

 • Висококачествени консумативи на водещи производители
 • Сертификати за произход
 • Входящ и постоянен контрол на качеството
 • Свържете се с нас

  02 973 24 19

  02 973 24 48

  0725 68777

 • Офис

  София 1505
  Ул. Васил Друмев № 36

 • Печатница

  с. Равно поле 2129, Индустриална зона
  Тел.: 02 973 24 19; 02 973 24 48; 0725 68777
  Факс.: 02 973 24 16; 0725 68768
  Е-mail: sales@rotoprintbg.com;

  Виж повече

Изпрати запитване