С п о р е д с р е д а т а

Етикети за продукти, които се съхраняват при ниски температури

Съхранението при ниски темеператури в хладилници и фризери представлява предизвикателство за етикетите и най-вече за запазването на свойсвата на лепилата и мастилата на етикетите. Ниската температура втърдява лепилата и ги прави чупливи и нетрайни. Затова етикетите, които се използват при ниски температури трябва да отпечатани на специално създадени за това материали, с лепила, които са тествани при тези условия и гарантират оптимално поведение, както по време на съхранението, така и след това, когато продуктът се извади и се затопли на нормална температура. Ротопринт разполага с различни материали за това приложение и може да ви посъветва за правилния избор.

Етикети за продукти, които се съхраняват във влажна среда

Етикетите, които са изложени дълготрайно на влага могат да попият вода и да променят своите свойства и поведение върху продукта. Такива продукти са обикновено някои типове козметика, които се използват по време на бяна или винени бутилки, които се слагат в ледарки, за да бъдат охладени. Независимо от вашето приложение изборът на правилната комбинация от материал и лепило от ключово значение, за да може вашият продукт да запази своята визия, точно както е била, когато сте залепили етикета за първи път. Ротопринт има голям опит в подобни приложения и разполага с различни видове материали, които са специално разработени за да устойчиви във влажна среда.

Етикети за продукти, изложени на слънчева светлина

Дългосрочното излагане на слънце, независимо дали зад витрина или на открито влияе директно върху качествата на етикета и най-често върху мастилата, които избледняват във времето. Използването на мастила, които са устойчиви на слънчева светлина и не избеляват при продължително излагане на светлина и температура са ключовия фактор, който ще гарантира качеството и визията на вашия продукт.

Етикети за продукти, които се използват при високи температури

Има специфични приложения в които продуктът на който се залепя етикета се използва при високи или много високи температури. Това са предимно индустриални приложения свързани с металообработката и подобни случаи, в които етикетът е предимно с информационни свойства и служи за проследяване на продукцията по време на целия цикъл на производство. Подобни етикети се правят от специални материали, които са синтетични и са създадани с различни нива на устойчивост на температурни сегменти, вкючително до стотици градуси.

Етикети за продукти, които са корозионни

Индустриалните етикети понякога се лепят върху продукти, които съдържат течности или други материали, които са силно агресивни и корозионни към етикета. Често при самото пълнене или в друга част на произодствения процес може да се получи ситуация, в която етикета да е директно изложен на контакт с такива течности, като масло, течности за акумулатори и други подобни. Етикетите за такива приложения трябва да бъдат много добре защитени, като често се ламинират с допълнителен предпазен слой, който да защитава мастилата и да гарантира запазването на крайната визия при различни условия.

Етикети устойчиви на механично търкане

Ако продуктът ви се съхранява без предпазна опаковка или е част от много дълга верига на доставки, може да бъде изложен на постоянно търкане в кашоните или по складовите на различните доставчици по веригата. Механичните търкания могат да се отразят негативно на мастилата и специалните ефекти на вашите етикети, поради което за такива приложения има специални методи за предпазване на етикетите, които ще подобрят тяхната устойчивост на механично търкане и ще запазят визията им дълго време. Ротопринт има значителен опит в комбинирането на решения за защита на етикетие и нашите специалисти могат да ви консултират за да изберете най-правилния подход за вашите нужди.

 • Свържете се с нас

  02 973 24 19

  02 973 24 48

  0725 68777

 • Офис

  София 1505
  Ул. Васил Друмев № 36

 • Печатница

  с. Равно поле 2129, Индустриална зона
  Тел.: 02 973 24 19; 02 973 24 48; 0725 68777
  Факс.: 02 973 24 16; 0725 68768
  Е-mail: sales@rotoprintbg.com;

  Виж повече

Изпрати запитване