З а щ и т а

Защитата на продуктите от фалшифициране или копиране е тема, която за съжаление е много важна за всички производители. Много индустрии са изправени пред постоянните опити за фалшифициране, като това носи милиарди загуби на бизнеса всяка година, както и създава риск за здравето на потребителите. 

Защитата на продукцията изисква собствениците на марки и печатниците, като Ротопринт да работят заедно за да създадат защити, които сами по себе си или в комбинация за трудни за фалшифициране и дават възможност на собствениците на марки да наложат контрол и проверки по цялата верига на доставки на своите продукти.

Ротопринт имат много специфичен опит и достъп до водещи световни решения за защита на продукцията и може да предложи защити от различни нива, както и такива специално създадени за конкретна марка или продукт.

Микротекст

Микротектът е често използван метод за защита, защото предоставя възможност за лесна визуална проверка. Представлява печат с изключително малки символи, които не могат да бъдат различени добре, освен със използването на увеличителни лупи или микроскопи. Микротектът може да се използва като самостоятелен елемент или да бъде част от изображение, текст или друга част от дизайна, така че потребителите дори да не забележат неговото съществуване.

Гилоши

Гилошите са много сложни и много финни линии, които са подредени в специфични последователности, които могат да бъдат проверени и сравнени с шаблон. Те са трудни за пресъздаване заради своите сложни преплитания и преливки от цветове, които изискват специални софтуери за пресъздаване. Някои гилоши са изцяло дизайнерски и могат да пресъздават изображения или елементи, докато други са резултат от сложни математически формули и алгоритми, които са известни само на собственика на марката и съответно е много трудно да бъдат обратно пресъздадени.

Променливи данни и изображения

Променливите данни и изображения са често използвани в печата, но когато променливостта и последователността на тези елементи е резултат от комплексен алгоритъм, те могат да бъдат използвани и за защита на продукцията. Подобни изображенията са много подходящи за защита на продукцията, защото могат да бъдат верифицирани само машинно чрез използване на специален софтуер, който е достъпен само за собствениците на марката, както и алгоритъма за създаване на тези изображения.

Секюрити материали

Също много често използван метод за защита на продуктите е използването на специални материали при изработката на етикетите и опаковките на продукта. В този случай самите материали носят вградена специфичната защита, която може да бъде верифицирана по различен начин спрямо конкретната функционалност. Подобрен пример са материали с фосорициращи нишки, матриали пропити с химикали против фалшификация, вградени холограми и други.

Продуктови тагове

Концепцията за тагове представлява добавянето на уникален и специфичен за конкретен производител или продукт елемент, като част от мастилата, лаковете или други материали. Елементът става част от мастилото или лака и съответно не може да бъде премахнат. Верификацията става само машинно със специално оборудване, което може да разпознава както конкретния елемент (таг), така и неговото съотношение в разтвора на вече напечатаното мастило. Някои тагове се произвеждат при условия подобни на нивото на защита на банкнотите и се правят с конкретна формула само за конкретен продукт или марка, които стават част от търговската тайна на продукта.

Секюрити мастила и тонери

Секюрити мастилата и тонери са специално създадени за защита на продукцията. Най-популярните са безцветните мастила, които се виждат само при определена светлина или условия, като например при осветяване на ултравиолетов спектър. 

Някои мастила съдържат в себе си тагове, които са предварително заложени или са специално създадени за конкретно приложение и могат да бъдат проследени и верифицирани със специални уреди.

Също така някои мастила са създадени със специални свойства, така че да изменят изображението, когато са сканирани или фотографирани, което прави дигитализацията на дизайна сложен процес.

 • Свържете се с нас

  02 973 24 19

  02 973 24 48

  0725 68777

 • Офис

  София 1505
  Ул. Васил Друмев № 36

 • Печатница

  с. Равно поле 2129, Индустриална зона
  Тел.: 02 973 24 19; 02 973 24 48; 0725 68777
  Факс.: 02 973 24 16; 0725 68768
  Е-mail: sales@rotoprintbg.com;

  Виж повече

Изпрати запитване